Kierunki: Studia podyplomowe bibliotekoznawczo-archiwistyczne (studia podyplomowe kwalifikacyjne - 3 semestry)

Nazwa kierunku

Studia podyplomowe bibliotekoznawczo-archiwistyczne (studia podyplomowe kwalifikacyjne - 3 semestry) 

Obraz zestawienia

 

Opis studiów

Zachęceni pozytywną oceną współpracy Biblioteki m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku, zapraszamy Państwa na podyplomowe studia bibliotekoznawczo-archiwistyczne.
Nasze studia mają znowelizowany program dydaktyczny, dostosowany do potrzeb rynku pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem w każdej gminie powinna być przynajmniej jedna biblioteka publiczna, a każda instytucja zobowiązana jest do zorganizowania i prowadzenia archiwum. W związku z tym naszą intencją jest przygotowanie słuchaczy do pracy w archiwach - zarówno państwowych jak i zakładowych. Wyposażymy słuchaczy w praktyczne umiejętności potrzebne w pracy archiwisty i bibliotekarza (gromadzenie, ewidencja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów) oraz w teoretyczną wiedzę na temat formułowania efektywnych strategii wyszukiwania i wykorzystania zasobów.
Studia podyplomowe bibliotekoznawczo-archiwistyczne przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich. Pozwolą one uzyskać uprawnienia archiwisty, bibliotekarza oraz pracownika informacji. Zwiększą szanse na podjęcie pracy w archiwach państwowych i zakładowych, bibliotekach oraz ośrodkach informacji. Wychodzimy także naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników, którzy pracują już na takich stanowiskach i chcą poszerzyć zawodowe kompetencje na obszarach objętych ustawami o archiwach, o bibliotekach oraz informacji publicznej. Takim osobom oferujemy także możliwość konsultowania problemów napotkanych w pracy.
Naszymi wykładowcami będą pracownicy naukowi z zakresu archiwistyki, bibliotekoznawstwa i informacji oraz pracownicy najlepszych archiwów państwowych, bibliotek i ośrodków informacji. Pozwoli to patrzeć na sprawy zarówno z punktu widzenia wiedzy naukowej, jak i umiejętności praktycznych.

Program studiów

Teoria archiwalna; prawo archiwalne; metodyka archiwalna; kształtowanie zasobu archiwalnego; rozwój form kancelaryjnych; współczesne systemy kancelaryjne; zarządzanie dokumentacją współczesną; digitalizacja zbiorów archiwalnych; informatyzacja archiwów w Polsce; przechowywanie i konserwacja akt; teoria bibliotekarstwa; nauka o informacji; kierowanie i zarządzanie biblioteką; pozyskiwanie środków finansowych (unijnych, ministerialnych) na działalność bibliotek; biblioteki, społe czeństwo, środki przekazu (socjologia środowisk lokalnych, promocja biblioteki); gromadzenie i opracowanie zbiorów; projektowanie baz danych; architektura informacji; digitalizacja; społeczeństwo informacji i wiedzy (podstawy prawne działalności informacyjnej, informacja publiczna, e-government, biblioteki jako zaplecze informacyjne administracji samorządowej); warsztat informacyjny; technologie informacyjne; użytkownicy informacji.

Opłata

3750 PLN (możliwość opłaty czesnego w 4 ratach) 
Załączniki
Utworzony o 2011-06-16 12:49  przez grzegorz.gogacz (Grzegorz) 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-20 12:02 , autor ostatniej modyfikacji: agnieszka.strojek (Agni...) 
dla rozwoju Mazowsza
 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego