Pomiń łącza nawigacji
Zabytki
Rekreacja
Trasy turystyczne i walory przyrodnicze
Aktualności
Malarstwo Elżbiety Wit
Kozienice w Fotografii Okresu Wojny i Okupacji 1939-1945
40-lecie TMZK 
 
 
     18 stycznia br Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej na uroczystym Walnym Zgromadzeniu, z udziałem zaproszonych gości, obchodziło 40-lecie swego istnienia.

     Z uwagi na szacowny jubileusz jak i rangę organizacji w środowisku, uroczystość odbyła się w najbardziej wytwornym w Kozienicach miejscu, czyli sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. (Niewtajemniczonych informujemy, iż kozienicki USC mieści się w zabytkowych wnętrzach zachowanego skrzydła pałacu ostatniego króla Polski – S. A. Poniatowskiego).

     Spotkanie rozpoczął Prezes Towarzystwa – Lech Wiśniewski, przedstawiając pokrótce historię owych 40. lat i inicjatywną rolę TMZK w wielu przedsięwzięciach, które na stałe zapisały się w życiu naszego miasta i regionu. Z kronikarskiego obowiązku przynajmniej je zasygnalizuję:

 • ochrona Puszczy Kozienickiej w perspektywie budowy dużego zakładu przemysłowego -elektrowni – w wyniku działań TMZK powstał Kozienicki Park Krajobrazowy,
 • troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozienickiej – inicjatywa utworzenia Muzeum Regionalnego, zebranie wśród społeczeństwa pierwszych, bardzo wartościowych eksponatów,
 • propagowanie twórczości rodzimych twórców: S. Westwalewicza, L. Kudły, S. Denkiewicza, S. Ślażyńskiego oraz tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju licznych talentów sztuki ludowej, organizacja  wielu plenerów i wernisaży,
 • inicjatywa organizacji festiwalu piosenek B. Klimczuka,
 • inicjatywa renowacji ocalałej oficyny pałacowej, parku i ogrodzenia wokół pałacu,
 • inicjatywa rewaloryzacji najstarszej części katolickiego cmentarza grzebalnego,
 • inicjatywa objęcia ochroną starych cmentarzy protestanckich,
 • działalność badawcza i wydawnicza w zakresie historii regionu,
 • przybliżanie postaci Króla S.A. Poniatowskiego i jego zasług dla miasta, organizacja wielu sesji popularno - naukowych i ufundowanie pomnika ostatniego króla Polski,
 • organizacja rekonstrukcji historycznych upamiętniających wydarzenia z najnowszej historii regionu,
 • wpływanie na estetykę gminy poprzez organizację 15 edycji konkursu „Mieszkamy wśród kwiatów i zieleni”.

      Zainteresowanych historią Towarzystwa odsyłam do XIX zeszytu „Ziemi Kozienickiej”, gdzie wieloletni członek Zarządu - Mirosław Biedruna, zamieścił obszerny artykuł na ten temat. Zeszyt ten, jak i poprzednie nabyć można w Bibliotece.

      W dalszej części wieczoru Zarząd uhonorował wszystkich zasłużonych dla rozwoju Towarzystwa pamiątkowymi dyplomami i podarunkami w postaci własnych wydawnictw i obrazów powstałych podczas ostatnich plenerów. Dwoje członków: Janina Kuśmierczyk i Bogusław Górniak zostało uhonorowanych przez władze Gminy pamiątkowymi medalami, wybitymi z okazji 450-lecia nadania Kozienicom praw miejskich.
Kilkoro członków Towarzystwa, m. in. Janusz Stąpór - Starosta Kozienicki, Małgorzata Bebelska -  Wiceburmistrz, Henryk Madejski – Burmistrz w latach 1990-1998, Janina Kuśmierczyk, Bogusław Górniak, Grzegorz Kocyk podzieliło się z zebranymi wspomnieniami z minionych 40. lat.

      Po części oficjalnej wystąpił z krótkim koncertem pieśni J. Furmanika chór działający przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Józef Furmanik (1867-1953) był uznanym kompozytorem muzyki kościelnej, ostatnie lata swojego życia spędził w Kozienicach, gdzie powstało wiele jego kompozycji. Obecnie Zarząd TMZK podejmuje działania mające na celu przypomnienie kompozytora i wydanie drukiem jego najbardziej cennych utworów.

      Po koncercie nastąpiła część nieoficjalna, gdzie przy „urodzinowym” torcie i lampce szampana rozmowy toczyły się jeszcze długi czas.

 

                                                                                              Elżbieta Stąpór

 

 

 

Rejestrowanie