Pomiń łącza nawigacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
Gminna Bilioteka Publiczna w Liwie
Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie
Biblioteka Publiczna w Łochowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie
Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem
Gminna Biblioteka Publiczna we Wierzbnie
Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie 
 
 

Wejście do budynku


Wnętrze biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie posiada i udostępnia księgozbiór liczący ponad 17 tysięcy woluminów, natomiast filia w Kopciach posiada na swym stanie blisko 9 tysięcy woluminów. Prenumeruje się 27 tytułów czasopism.

Zbiory o charakterze uniwersalnym obejmują beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową oraz literaturę dla dzieci i młodzieży i bogaty zestaw lektur szkolnych i podręczników akademickich. Prowadzi katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i regionalny.

Biblioteka zajmuje się udostępnianiem zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu. Służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości. Prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem służące: popularyzacji literatury, kultury i sztuki oraz nauki. Inicjuje i organizuje różne formy działalności zmierzające do rozwoju czytelnictwa, promuje książki, pisarzy i działalność biblioteczną i regionalną.

W Bibliotece działa Czytelnia Internetowa. Użytkownicy mają możliwość Bezpłatnego korzystania z Internetu. Biblioteka gromadzi i udostępnia informację lokalną, dokumentuje życie społeczne, gospodarcze i kulturalne gminy. Organizuje cykliczne wystawy, konkurs na najaktywniejszego czytelnika.

Kontakt: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie
ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków
tel. (025) 793 01 40
filie: Kopcie
kierownik: Wanda Miszczak
adres e-mail: gbp@grebkow.pl


Godziny otwarcia biblioteki w Grębkowie:
poniedziałek 8 - 16
wtorek 8 - 16
środa 8 - 18
czwartek 8 - 16
piątek 8 - 18

dla rozwoju Mazowsza
 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego